Vi hjälper till med att hitta strategier som funkar för dig i din nya vardag, för att du ska kunna ta steget fullt ut i vuxenlivet.

Funka som ung

Är du på väg in i vuxenlivet? Då kanske din assistans behöver växa i takt med att du blir äldre och har nya behov!

Assistans till ett barn involverar ett arbetssätt utifrån många olika perspektiv –  Föräldraperspektivet, barnperspektivet och barnets perspektiv. Men som tonåring är det dags för dig att växa in i rollen som vuxen och därmed många gånger även ta ett större ansvar för din egen assistans.

Plusfamiljen har stor erfarenhet av personlig assistans till ungdomar och unga vuxna. Vi hjälper till med att hitta strategier som funkar för dig i din nya vardag, för att du ska kunna ta steget fullt ut i vuxenlivet. Det betyder att vi peppar dig att ta nya steg, hjälper till och planerar efter nya förutsättningar och möjliggör för dig att ta stora beslut som till exempel att flytta hemifrån, skaffa jobb eller hitta aktiviteter som passar dig!

Ring oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig! 010-206 58 00