Funka i vuxenlivet

Plusfamiljen Funka levererar personlig assistans med extra blingbling till dig som lever med funktionsnedsättning i vardagen, oavsett ålder och behov. Vi finns för dig som vill fokusera på livet, och låta oss ta hand om resten.

Att ha personlig assistans är mycket jobb. Hur man än lindar in det och hur bra assistenter man än har, så är det så. Att hitta rätt person, etablera och följa rutiner i vardagen, pussla med scheman och att få personalen att trivas – i ert liv. Det tar mycket tid och kraft, värdefull tid som du och din familj skulle kunna lägga på återhämtning, på ditt intresse eller på att bara vara familj.

Vi ser vårt jobb som att göra personlig assistans så friktionsfritt som bara är möjligt, där assistansen tar minimalt utrymme i ert liv och ger er mer plats för annat. Det innebär att vi tar det fulla arbetsgivaransvaret; löpande personal och löneadministration, rekrytering av assistenter, bemanning av pass, schemaläggning, semesterplanering, arbetsmiljö och utvecklingssamtal, uppföljning och kvalitetssäkring av er personliga assistans. Det innebär också att vi tar på oss ansvaret att driva era ansökningar och omprövningar mot kommun och försäkringskassa, samt löpande uppdatera och vid behov komplettera handlingar med fullmakt från er. Hur lägger man bäst ett stjärnfamiljsschema, hur fixar vi beslut för skolskjuts och vad innebär föräldraansvar enligt försäkringskassan egentligen – det är frågor vi hanterar varje dag. Med Plusfamiljen Funka som assistansanordnare slipper ni ta ansvar för detaljfrågorna och strukturen, men har ändå en självklar roll i utformningen av assistansen. Tillsammans hjälps vi åt för att ni ska kunna njuta av vardagen, inte bara överleva den.

Vill ni byta assistansanordnare?

Kontakta oss gärna på 010-206 58 00 eller maila till info@plusfamiljen.se om ni vill att vi berättar mer om vårt arbetssätt eller vad vi kan göra för just er familj.