Frågor & svar

Assistansvärlden är en snårig bransch, vi har listat våra kunders vanligaste funderingar.

Generella frågor

 • Hur jobbar ni med rekrytering?

  Vi arbetar aktivt med att ha ett långsiktigt högt kandidatinflöde, genom såväl annonsering som med rekryteringsträffar. Vi gör också vårt yttersta för att vara en attraktiv arbetsgivare för de bästa assistenterna genom att erbjuda trygga arbetsvillkor, gemenskap och förmåner. Kontakta oss gärna på 010-206 58 00 eller maila till info@plusfamiljen.se om ni vill att vi berättar mer.

 • Vad är det för skillnad mellan olika assistansbolag?

  Alla assistansanordnare får samma peng från staten, det är hur man väljer att använda pengen som skiljer bolagen åt. I vår mening är den största skillnaden mellan assistansanordnare det engagemang och den avlastning som familjerna erbjuds, samt vad eventuell vinst används till. Hos oss innebär det att ni får hjälp med allt som ligger inom ramen för er assistans, det inkluderar alla administrativa kostnader, skriva ansökan, arvoden till advokatbyrå och assistansomkostnader. Personalförmåner, utbildningspaket, systemstöd, företagshälsa och mycket mer. Vi använder assistansersättningen med respekt och återinvesterar vinsten i verksamheten för att utveckla företaget och kunna hjälpa fler familjer. Kontakta oss gärna på 010-206 58 00 eller maila till info@plusfamiljen.se om ni vill att vi berättar mer.

 • Hur ställer ni er till anhöriganställda?

  Vårt mål är att ni ska få tid att bara vara familj. Samtidigt vill vi leverera en familjeanpassad assistans. Detta innebär att olika situationer behöver individuella överväganden och detta är något vi diskuterar i vårt första möte med er när ni blivit kunder. Som princip – och på lång sikt – är föräldrar som assistenter inte optimalt för varken en tonåring på väg mot vuxenlivet eller för föräldrar som behöver utrymme att bara få vara föräldrar. Samtidigt vet vi att vissa barn har behov av att vara nära sina föräldrar, och inte minst i de lägen där prognosen är oviss. Vår ambition är att ni ska funka som familj helt enkelt och vi har det som utgångspunkt när vi utformar uppdragsbeskrivningen tillsammans.

 • Hur jobbar ni med utbildning för assistenter?

  Tillsammans utformar vi en utbildningsprofil för er assistans. Inför det årliga utvecklingssamtalet men samtliga i personalen följer vi upp på genomförda och planerar för kommande utbildningar individuellt med anställda. Vi arbetar aktivt med kunskapsspridning internt i organisationen och årligen går samtliga av våra assistenter Hjärt-Lungräddningsutbildning för barn.

 • Betalar man extra för assistans från Plusfamiljen jämfört med kommunen som assistansanordnare?

  Nej, personlig assistans är en rättighet enligt LSS, lagen om assistans för vissa funktionshinder. Oavsett vilken anordnare familjen väljer (kommun, kooperativ, egen verksamhet eller privat assistansbolag) så kostar det inget för familjen. De “extra” insatser som vi gör jämfört med andra assistansbolag är en del av vårt sätt att jobba och våra värderingar, det kostar inget för er.

 • Hur finansieras er verksamhet?

  På samma sätt som alla andra assistansanordnare, genom ersättning från försäkringskassan när assistans beviljats.

 • Vi trivs med våra assistenter idag, kan man byta till Plusfamiljen och ta med sig sina assistenter?

  Ja det kan man, förutsatt att assistenterna vill följa med över till oss. Vi vill dock alltid intervjua assistenterna för att säkerställa att de kommer att funka inom Plusfamiljen och delar våra värderingar – tillsammans, nytänkande och engagerade.

 • I vilken utsträckning får vi vara med och bestämma över vilka som jobbar hos oss?

  Inom Plusfamiljen är rollfördelningen tydlig, vi är arbetsgivare och ni är kund. Vårt jobb är att vara en trygg och stabil leverantör av personlig assistans för er familj. En del av er roll som kund är att specificera vad ni vill ha, vad som är viktigt för er, vad som är livsavgörande. Delaktighet och engagemang är en del av vårt arbetssätt så för oss är det en självklarhet att ni har sista ordet kring vem som ska leverera assistansen i er familj och därför anställs aldrig någon som ni inte har godkänt.